Prava i uslovi korišćenja

Svi tekstovi i drugi sadržaji u okviru bloga www.marinanikoliconline.com su autorsko delo Marine Nikolić.

Sadržaj se ne sme menjati, niti pojedini delovi sadržaja koristiti izvan originalnog  konteksta.

U slučaju da koristite tekst ili druge sadržaje ovog bloga u obavezi ste da na vidnom mestu navedete ime autorke teksta i postavite link koji će voditi ka izvornom sadržaju u okviru bloga www.marinanikoliconline.com.

Izvor treba da bude naveden na sledeći način:

Autor/ka: Marina Nikolić, [naslov teksta ili dokumenta, ukoliko postoji], preuzeto sa [ispravan hiperlink].

Kada su u pitanju štampani mediji, izvor se navodi na ovaj način:

Izvor: www.marinanikoliconline.com. Marina Nikolić, [naslov teksta ili dokumenta, ukoliko postoji].

Slike i drugi vizuelni sadržaji            

Sve slike i drugi vizuelni sadržaji su autorsko delo i zabranjeno ih je kopirati, deliti i koristiti na drugim mestima na internetu i izvan interneta bez navođenja izvora.

U slučaju neovlašćenog korišćenja sadržaja sa ovog bloga, protiv odgovornih osoba biće preduzete neke od ovih mera:

  • pravni zahtev za uklanjanje sadržaja upućen Google-u;
  • mere pravne zaštite prava intelektualne svojine, na osnovu  Zakona o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije;
  • prijava hosting kompaniji, koja će biti obaveštena o povredi prava intelektualne svojine načinjenoj od strane odgovornog korisnika njenih usluga.

Komentari

Za svaki komentar odgovorne su osobe koje ga postavljaju.

Ukoliko se unesu komentari koji u bilo kom smislu vređaju, omalovažavaju ili diskriminišu korisnike bloga, po bilo kom osnovu, isti će biti obrisani.

Kada u okviru komentara postavite reklamu (i/ili link) za posao, proizvod ili uslugu, takav komentar neće biti odobren.

Politika privatnosti

Podaci koje unosite u kontakt formu i obrasce za prijavu u okviru ovog bloga zaštićeni su i sigurni, i ni u kom slučaju neće biti prosleđeni trećim licima.

Vlasnik  bloga zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja i neće biti odgovoran za eventualne posledice proizašle iz toga.

Hvala vam što poštujete uslove korišćenja ovog bloga.

 

Protect your content with a DMCA.com Protecion Badge

Novi posetilac? Preuzmite BESPLATNO knjigu i prijavite se na nedeljni sadržaj. Uvek korisno!DA, želim knjigu!
+ +