9 besplatnih servisa za webinare

Webinari su moćan alat marketinga, komunikacije i prodaje. Internet marketari, blogeri, preduzetnici i kompanije koriste webinare da se povežu sa klijentima, poslovnim partnerima, kolegama. Webinari se koriste za promociju proizvoda, …