Skip to content

13 važnih metrika za email marketing – praktičan vodič

email-marketing-metrika-praktičan-vodič

Ažurirano, Februar, 2023.

Email marketing je danas najefikasniji marketinški kanal iz mnogo razloga. Omogućava vam da svoje poruke fokusirate i prilagodite direktnoj komunikaciji sa korisnicima i kupcima.

Svaku email poruku možete koristiti da bi povećali broj poseta na svoj blog, landing i prodajnu stranicu, pokrenuli prodaju.

Zbog toga je važno da se zapitate koliko je vaša email kampanja efikasna! Na ovo pitanje ne postoji brz i jednostavan odgovor.

Zato postoji metrika za email marketing – statistika i podaci koji su neophodni da bi pratili i poboljšali svoje poslovanje.

Email marketing metrika je važna, jer vam pomaže da saznate više o osobama koje otvaraju vaše email poruke i vaši su najzainteresovaniji pratioci. Oni komuniciraju sa vama, angažuju se, cene to što radite.

Za razliku od drugih kanala, korisnici vaše email liste su unapred odlučili da čitaju vaše poruke.

Iz tog razloga komunikaciju prilagođavate njihovim interesovanjima, dostavljate im vredne informacije, jer dobijate vidljivost direktno u njihovim inbox-ima.

66% korisnika interneta, napravilo je online kupovinu kao direktan rezultat email marketinga, nasuprot 20% koji su kupili preporukom preko društvenih mreža.

Pogledajte rezulate studije MarketingSherpa koji su u svom istraživanju pitali: “Na koji od sledećih načina, ako uopšte, želite da kompanije komuniciraju sa vama”?

email-marketing-metrika-1

Kod email marketinga, kao i kod bilo koje druge oblasti internet marketinga, osnovni korak je definisanje ciljeva.

Šta želite da postignete kroz svoje email kampanje (povećanje broja pretplatnika, prodaje, veće angažovanje pretplatnika, itd.)?

Koji god cilj da zacrtate, možete ga uspešno ostvariti putem email marketinga, ako ga efikasno koristite. Sve što treba da uradite je da znate kako da sve izmerite.

Pokazaću vam 13 važnih email marketing metrika, kako da ih izračunate, koji faktori na njih utiču, kako da ih poboljšate.

Njih bi trebalo redovno da pratite, bez pitanja, ako želite da poboljšate ROI vaših email kampanja i održavate svoju email listu zdravom.

Kako vam ovo zvuči?

Super! Hajde da nastavimo.

Email metrika #1 Open Rate (stopa otvaranja email poruka)

Najjednostavnija i prva metrika za praćenje je open rate. Predstavlja procenat primalaca koji su otvorili vašu email poruku.

Ili, drugačije rečeno, označava broj otvorenih email poruka u poređenju sa ukupnim brojem dostavljenih (ili poslatih poruka – ove dve vrednosti bi trebalo da se preklapaju u 99% slučajeva).

Open rate je veoma važna metrika koja vam govori da li pretplatnici otvaraju i čitaju vaše poruke. U praksi, stvarno “otvaranje” email poruke, beleži se kada primalac, zajedno sa telom poruke preuzme i transparentnu sliku.

Međutim, neće svi koji otvore email poruku preuzeti i sliku, jer dosta ljudi koristi softver za blokiranje slika.

Da bi se poruka smatrala otvorenom, slike moraju biti omogućene. Ako primalac ne preuzme sliku, otvaranje email poruke se ne računa.

Open rate treba da bude što je moguće veći. Ukoliko više ljudi otvara poruke, dobijate mogućnost da više njih poseti vaš sajt i da ostvarite više konverzija.

Visoka stopa otvaranja može potvrditi lojalnost vaših pretplatnika, koji rado otvaraju i žele da čitaju vaše email poruke. Ako vam deluje da je vaša stopa otvaranja niska, ne brinite.

U proseku, za veći broj email kampanja, ova stopa je oko 25%. Za posao online trgovine iznosi oko 17%.

Ako imate stopu otvaranja veću od 25%, sigurno radite nešto dobro:).

Postoje razni faktori koji mogu uticati na stopu otvaranja email poruka. Oni zavise od brenda, sastava publike, industrije kojom se bavite. Neki od glavnih su predmet poruke (subject line) i ime pošiljaoca.

Na primer, istraživanja pokazuju da kada koristite ime pretplatnika u predmetu poruke, takve poruke imaju za 26% veće šanse da budu otvorene.

Upotreba emotikona takođe i kraći naslovi poruke mogu povećati open rate.

Prema jednoj studiji IBM-a prosečan open rate u 2016. godini u SAD-u bio je 21,5%.

Kada koristite email marketing servis koji pruža statistiku, open rate je već izračunat (ukupno na nivou kampanje, kao i za svaku pojedinačnu email poruku).

Ako želite sami da se bavite ovom matematikom, podelite broj otvorenih poruka sa brojem isporučenih email poruka.

Open Rate = Ukupan broj otvorenih poruka/Ukupan broj isporučenih poruka*100

Na primer, ako je vaš open rate 20%, a na svojoj listi imate 2000 pretplatnika, to bi značilo da je 400 pretplatnika otvorilo vaš email.

Pogledajte rezulati istraživanja GetResponse-a o stopi otvaranja email poruka u odnosu na vrstu poruke:

Evo nekoliko saveta kako da poboljšate stopu otvaranja email-ova:

 •  Brendirajte svoje poruke, ljudi češće otvaraju poruke od kompanija i ličnosti koje vole.
 •  Ne pokušavajte uvek da prodate. Koristite različite vrste sadržaja.
 •  Kreirajte zanimljive naslove koji će zainteresovati primaoce i testirajte ih. Dešava se da se email-ovi filtriraju u spam sandučetu zato što naslov sadrži reči koje većina email provajdera svrstava u “spam score”.
 •  Ne koristite ime kompanije umesto svog imena. Možete slati email-ov o svom poslovanju, ali ne zaboravite da personalizacija povećava open rate.
 •  Upoznajte i segmentirajte svoju publiku (nisu svi na listi podjednako zainteresovani za vaše proizvode, kako bi vi želeli). Očistite svoju listu od neaktivnih pretplatnika.
 •  Ne šaljite poruke previše često ili vrlo retko. Možete ponuditi pretplatnicima da izaberu koliko često i kakve poruke žele da primaju.

Stopa otvaranja email poruka neće uvek biti tačna 100%, ali vam pruža informacije o otvorenim porukama i o njihovoj efektivnosti.

Pošto se ne možemo osloniti samo na ovu metriku, potrebno je uzeti u obzir i druge pokazatelje.

Email metrika #2 Click Trough Rate (CTR)

Click Trough Rate (stopa klikova) predstavlja procenat vaših email primalaca koji kliknu na neki link koji se nalazi u email poruci. Ova metrika je veoma važna, jer je ona često i glavni cilj email kampanje.

Podatke o CTR-u dostavlja email servis, ali ga i sami lako možete izračunati za svaku poruku. Tokom vremena uočićete da li se ova stopa smanjuje ili povećava.

Stopa klikova je dobar pokazatelj uspeha email kampanje. Kada je ova stopa visoka, ljudi su zainteresovani za sadržaj vaše email poruke.

Ne samo da otvaraju nego i idu na lokaciju sa linka. Za vas to znači da angažujete pravu publiku i da poziv na akciju (CTA) dobro radi.

Manje klikova znači manje pregleda ponude, manje kupovina, interesovanja.

Praćenje CTR-a pomaže da uvidite koje poruke su se pokazale najbolje u smislu reagovanja na poziv na akciju. Ovo možete iskoristiti da kreirate bolje poruke.

CTR meri reakcije email pretplatnika na vaš sadržaj. Niska stopa može da ukaže na razliku između onoga što su pretplatnici očekivali i onoga što vi dostavljate. Da li u naslovu obećavate jedno, a u sadržaju poruke isporučujete drugo?

S obzirom da je prosečna stopa klikova vrlo niska, imajte u vidu da oni koji kliknu na link, vaši su angažovani korisnici.

CTR se izračunava kada podelite broj ljudi koji su kliknuli na link sa brojem dostavljenih email poruka. Iako primalac poruke klikne više puta na poruku, to se računa kao jedan klik.

Drugi način je da podelite broj ljudi koji su kliknuli na link sa brojem ljudi koji su otvorili email poruku (CTOR – click to open rate). Ovo je bolji pokazatelj efektivnosti email poruke, što znači:

 • Da je email poruka lako čitljiva i razumjliva
 • Da je efikasan poziv na akciju
 • Da je sadržaj email poruke zanimljiv

CTOR = Broj klikova/Broj isporučenih poruka*100

Stopa klikova je znatno niža od stope otvaranja email-a. Za većinu kompanija, prosečan CTR je nešto viši od 4%.

Stopa klikova zavisi od više faktora u koje spadaju i vrsta industrije, segmentacija liste, sadržaj. Prema IBM-ovoj studiji koja je merila parametre email marketinga, u industrije sa najvišim CTOR-om su spadale:

 • Neprofitne organizacije, udruženja, vlada – 17,5%
 • Telekomunikacije i računarski hardver – 13,1%
 • Maloprodaja i e-trgovina – 12,7%

Industrije sa najnižim CTOR-om od oko 7%, bile su turizam, obrazovanje i osiguranje.

Na stopu klikova utiče i to koliko puta je link uključen u tekst, zatim tekst koji se koristi za link, gde se link nalazi u telu email-a, sadržaj na koji vodi link.

Da bi povećali CTR, evo nekoliko saveta:

 •  Neka vaše poruke imaju jasan poziv za akciju (CTA) – vaši pretplatnici će bolje znati šta dalje da preduzmu kada im to kažete.
 •  Pobrinite se da su vaši linkovi očigledni i funkcionalni.
 •  Važno je da vaše email poruke budu vidljive i na mobilnim uređajima.
 •  Ne koristite slike kao poziv za akciju, jer slike mogu biti blokirane od strane primalaca.
 •  Uključite linkove u sadržaj poruke svuda gde to ima smisla.
 •  Testirajte različite stilove i ton CTA – da li je bolji kao link u sadržaju ili dugme?

Email metrika #3 Conversion Rate (stopa konverzije)

Ranije u tekstu sam pomenula da je svakoj uspešnoj email kampanji potreban cilj, bez obzira da li se radi o posetama sajtu, prodaji, broju klikova, itd.

Svaki put kad u marketingu ostvarimo cilj koji želimo, uspeli smo da konvertujemo (“pretvorimo”) korisnike. Jednostavno rečeno, stopa konverzije predstavlja taj procenat korisnika koje ste uspeli da konvertujete.

Ovo je najvažnija metrika kada gledamo uspeh email marketinga. Stopa konverzije je procenat primalaca email poruka koji su izvršili neku željenu akciju.

Neki od primera ciljeva – željenih akcija su: pročitajte članak na blogu, popunite opt-in formu, obavite kupovinu, prijavite se na webinar, radionicu.

Stopa konverzije pokazuje koliko je vaša email poruka u skladu sa vašim ciljem.

email-marketing-metrika-conversion-rate

Primer email poruke gde se prati konverzija, može da bude poruka za Crni petak sa linkom koji vodi na ponudu za prodaju proizvoda.

Stopa konverzije vam pomaže da utvrdite da li se novac koji ulažete u kampanju isplati, kada znate koliko ste potrošili za kampanju, a koliko se pretplatnika “pretvorilo”.

Coversion Rate = Broj konverzija/Broj isporučenih email poruka

Podatke o stopi konverzije pruža email provajder, ali se takođe može uključiti i statistika Google Analytics-a. 

Dosta faktora može uticati na stopu konverzije, pa zato pripisivanje konverzija email poruci može biti malo komplikovanije.

Na primer, ako pretplatnik klikne na link u email-u i ode na vaš blog, potrebno je da i vaš blog bude optimizovan za konverzije.

Zatim, ako postoji više kanala prodaje to može da oteža izračunavanje konverzija. To se može desiti, na primer, kada putem vaše email poruke pretplatnik sazna za vaš proizvod.

Zatim mu se proizvod pojavi u Google pretrazi. Takođe i na Facebooku dobije preporuku od prijatelja za taj proizvod. Na kraju ode na vaš sajt i obavi kupovinu. Glavno pitanje je: koji je od ovih kanala započeo prodajni proces?

Vama ostaje da pokušate da uporedite stopu konverzije koja je nastala na bazi klikova u email poruci i proizvela kupovinu.

Ako se vratimo na prethodni primer, 400 pretplatnika je otvorilo vašu email poruku, a od njih ste dobili CTOR od 5%. Na osnovu tih klikova, ostvarili ste konverziju od 10% na prodajnoj stranici.

Ovo dalje znači da je od 400 otvorenih email poruka, 20 osoba je kliknulo na vašu ponudu, a vi bi u proseku ostvarili dve prodaje.

Sve možete testirati i podešavati i na osnovu ove metrike povećati prodaju. Na primer, prvo možete povećati open rate na 40%, pa bi tada oko 800 pretplatnika otvorilo vašu poruku, 80 bi kliknulo na link u poruci i 4 bi kupilo vaš proizvod.

Email metrika #4 Bounce Rate (stopa odbijanja)

Bounce Rate je procenat email poruka koje nisu mogle biti dostavljene pretplatnicima i vraćene su nazad vašem email servisu.

Bounces Rate = Vraćene email poruke / Poslate email poruke*100

Ova metrika govori o kvalitetu vaše email liste i važna je da bi obezbedili ispravno dostavljanje poruka. Odbijanja mogu da budu trajna (tvrda odbijanja) ili prolazna, trenutna (meka odbijanja).

Ako imate veći procenat tvrdih odbijanja (hard bounces), to bi značilo da na vašoj listi postoje stare email adrese, lažne ili email adrese sa greškom, nepostojeće.

U ovom slučaju vaša poruka nikada neće biti isporučena. Kod mekih odbijanja ne možete mnogo uraditi, jer ne zavise od vas.

Stope tvrdih odbijanja koriste provajderi internet usluga (ESP) kada određuju rejting pošiljaoca, pa bi zato trebalo da čistite svoje liste, uklonite sve adrese, u slučaju ovakvih problema.

U suprotnom se može ugroziti reputacija pošiljaoca, jer ovakve poruke mogu pokrenuti filtere za spam poštu.

Sa druge strane, meka odbijanja (soft bounces) govore da poruka nije isporučena jer je inbox prepun, postoje privremeni problemi sa serverom primaoca ili veličina poruke prelazi podešenu veličinu od strane primaoca.

Kod ovih odbijanja, poruka će biti isporučena u slučaju da problem bude rešen.

Podatak o stopi odbijanja pruža vam vaš email servis. Možete saznati koje su email adrese u pitanju, ukloniti ih ili će servis to automatski uraditi umesto vas.

Da bi smanjili bounce rate i održali kvalitet liste, možete zahtevati od svojih pretplatnika dvostruku prijavu (double opt-in): da potvrde svoju email adresu i da žele da primaju poruke od vašeg brenda.

Trebalo bi da težite da vaša stopa odbijanja bude oko 0%. S obzirom na stvari koje se dešavaju van vaše kontrole, ova stopa može biti optimalna u rasponu od 2-5%.

Email metrika #5 Unsubscribe Rate (stopa odjave sa email liste)

Koliko je važno pratiti broj prijavljenih korisnika, toliko je važno znati i koliki broj korisnika se odjavio sa liste.

Unsubscribe rate je procenat primalaca email poruka koji su kliknuli na link “Unsubscribe” koji se nalazi pri dnu svake poslate poruke.

Unsubscribes Rate = Ukupan broj odjavljenih korisnika/Ukupan broj dostavljenih email poruka*100

Vaš email servis treba da vam pruža statistiku o odjavama, bez obzira na vrstu email poruke. Ti podaci su vidljivi u Kontrolnoj tabli naloga.

Optimalna stopa odjavljivanja treba da bude oko 0,5% ili manja od 2%, s tim da broj korisnika koji se odjavio nikako ne sme da bude veći od broja prijavljenih.

Razni faktori mogu uticati na stopu otkazivanja pretplate. Stopa odjave može biti visoka kada:

 • vaše ime kao ime pošiljaoca nije prepoznatljivo
 • nemate email dobrodošlice
 • u svakoj poruci nešto prodajete
 • se naziv poruke razlikuje od sadržaja
 • previše često šaljete email poruke
 • vrlo retko šaljete email poruka

Da bi smanjili stopu odjavljivanja, evo par saveta:

 •  Kreirajte vrednost i pretplatnici će voleti vaše poruke.
 •  Budite dosledni kada je slanje poruka u pitanju.
 •  Jasno dajte mogućnost  pretplatnicima da se odjave, putem vidljivog linka, a možete im napomenuti u prvoj poruci da uvek imaju izbor.

Prema jednom istraživanju kompanije Litmus u kome je učestvovalo 1360 Amerikanaca, 2/3 je izjavilo da je otkazalo pretplatu na email poruke nekog brenda iz razloga što su bile česte i nerelevantne.

email-marketing-metrika-unsubscribe-rate

Kod Getresponse-a možete bilo gde postaviti link za odjavu (a ne samo pri dnu email poruke), postavljanjem oznake [[remove]]. Čim se pošalje poruka sa ovom oznakom, sistem je automatski menja u link za odjavu.

Kao i drugi email servisi, GetResponse vam po odjavljivanju nudi tzv. “izlaznu anketu” gde se može čekirati šta je razlog odjave. Ovaj podatak se može iskoristiti za poboljšanja.

Stopu odjava treba da posmatrate kao nešto dobro. Zašto? Zato što to znači da podešavate i korigujete svoju listu pretplatnika.

Emal metrika #6 Forward/Share Rate (prosleđivanje i deljenje email poruka)

Deljenje vašeg sadržaja putem email poruka možete omogućiti tako što u dno poruke povremeno postaviti dugmad za deljenje na društvenim mrežama.

Stopa prosleđivanja i deljenja pokazuje procenat pretplatnika koji su podelili vašu poruku na društvenim mrežama ili je prosledili drugima.

Deljenje i prosleđivanje email poruka može biti vrlo moćna stvar. Na primer, ako dobijete prosleđenu poruku od prijatelja, verovatnoća da ćete je otvoriti i pročitati je 100%, zato što je to lična preporuka, zar ne?

To dalje znači da sadržaj dopire do novog čitaoca, koji može da postane i vaš pretplatnik. Takođe vam ukazuje na to, da radite nešto dobro, jer je vašem pretplatniku koristio sadržaj i motivisao ga da prosledi nekom drugom.

Od svojih pretplatnika možete jasno zatražiti da prosleđuju i dele email-ove prijateljima.

Širenje informacija o brendu putem email-a je dobra marketing strategija, ako uzmemo u obzir da 81% kupaca donosi odluku o kupovini na osnovu preporuka koje im prosleđuju prijatelji na društvenim mrežama.

Email metrika #7 Complaint Rate/Spam Rate (stopa pritužbi na neželjenu poštu)

Jedan od neprijatnih stvari u bilo kojoj kampanji su žalbe na neželjenu poštu. Zamislite kako bi se osećali da ulažete ideje i vreme u kreiranje email-a da bi neko taj email označio kao spam?

Ove žalbe se dešavaju kada neki primalac email poruke prijavi vašu poruku kao neželjenu (spam) poštu.

Complaint Rate = Ukupan broj žalbi/ Ukupan broj isporučenih poruka*100

Pretpostavljam da bi ignorisali kada bi u pitanju bila jedna žalba, ali kada je više njih, trebalo bi da obratite pažnju.

Zašto je ova pritužba na spam važna? Pomaže vam da imate uvid u to da li pretplatnici vole vaš sadržaj, zatim u kvalitet email liste, vaš opt-in sistem.

Razlozi za prijavu spam pošte su različiti, a česti su kod kupljenih email lista, kod poruka gde ne postoji link za odjavu sa liste, kod čestog slanja poruka, kod slanja na neke zastarele email adrese, kad sadržaj nije relevantan i usmeren je na prodaju.

Getresponse prati sve prijave za neželjenu poštu, kako bi osigurao dobru isporučivost i održao reputaciju pošiljaoca.

Najbolja stopa žalbi je najniža moguća. Ona zavisi od niše u kojoj poslujete.

U slučaju da je ova stopa visoka, email provajder može preduzeti akcije protiv vašeg naloga.

Bacite pogled na poslednju kolonu u tabeli ispod, u kojoj Getresponse prikazuje prosečnu spam stopu email poruka za prvih 9 industrija, kao i ostalu email marketing metriku:

Vaše je da mislite na kvalitet email poruka, na svoj copywriting, kao i da je sa porukama tehnički sve u redu. Takođe, možete pozvati pretplatnike da se odjave ukoliko više nisu zainteresovani ili da ih kao neaktivne sami izbrišete sa liste.

Email metrika #8 List Growth Rate (stopa rasta email liste)

Stopa rasta liste pokazuje kojom brzinom je vaša lista napredovala i rasla tokom određenog vremenskog perioda. Ovu metriku možete izračunati na osnovu sledeće formule:

List Growth Rate = Ukupan broj novih pretplatnika – (Ukupan broj odjavljenih + Žalbe) / Ukupan broj pretplatnika za određeni period (na primer 30 dana)

Na rast liste utiču razni faktori, ali je činjenica da kada lista ne raste, gubi vrednost. Stalno se dešavaju promene, jer se ljudi odjavljuju, menjaju email adrese, itd.

Važno je da stalno gradite svoju listu i ovu stopu održavate na visokom nivou.

Email metrika #9 Email Signup (Opt-in) Rate

Ova metrika vam pruža informaciju koliko posetilaca vašeg sajta se prijavilo na vašu email listu.

Posetiocima treba dati dobar razlog, jer je prijava na email listu dobrovoljna. Obično im se ponudi besplatna e-knjiga, izveštaj, proizvod sa popustom, itd.

Signup Rate = Ukupan broj prijava na email listu / Ukupan broj posetilaca sajta * 100

Na primer, ako je vaš sajt imao 100 posetilaca, a 20 se pretplatilo na email listu, onda bi vaš Opt-in rate bio 20%.

Mnogo faktora utiče na ovu stopu, a zavise od vrste industrije u kojoj poslujete, koje vrste sadržaja nudite i na koje sve načine dobijate posetioce.

Mada broj posetilaca možete povećati preusmeravanjem posetilaca na landing page. Takođe i korišćenje pop-up formi (koje stavljate ispred posetilaca, tako da je ne mogu ignorisati) mogu drastično povećati opt-in rate.

Opt-in stope za landing page kreću se od 10 do 25% i više, dok kod sajtova, prosečno iznose od 1% do 5 % i više.

Važno je uzeti u obzir i ovu metriku, ali imajte u vidu stvari koje mogu uticati nju (da li opt-in forma radi svoj posao, da li landing page i PPC oglas privlače kvalitetne pretplatnike, itd.).

Email matrika #10 Email Marketing ROI

Povrat investicije ili ROI email marketing kampanje je podatak koji bi svaki marketar trebao da prati. ROI se dobija kada uporedite ukupan prihod i ukupne troškove, a na osnovu njega saznajete da li se vaša email marketing kampanja isplati.

Vaš ukupan ROI izračunavate kada sav novac koji ste zaradili u prodaji iz kampanje, umanjite za novac koji ste potrošili za pokretanje kampanje i podelite to novcem koji ste uložili u kampanju.

Email marketing ROI = Ukupan prihod od prodaje – troškovi kampanje / Ukupno ulaganje * 100

Formula za izračunavanje je jednostavna, ali merenje ponekad može biti otežano. Razlog ovome može biti taj što danas pokrenuta email kampanja može doneti rezultate za dva meseca ili čak više meseci, pa i godinu dana od danas.

Emal marketing je glavni pokretač prihoda za mnoge preduzetnike i utvrđeno je (eMarketar studija) da ima prosečan ROI od 122%. To je 4 puta više od bilo koje druge marketing strategije.

Na primer, recimo da imate 3000 pretplatnika koje plaćate 50 evra mesečno na nekom email servisu. Pored toga trošite na Fejsbuku za reklamu dodatnih 50 evra, jer vam je to način da dođete do novih pretplatnika.

Tako svakog meseca trošite 100 evra na email marketing. To bi značilo da treba da zaradite svakog meseca 100 evra od email kampanja da bi pokrili ove troškove.

Ako vi zaradite, na primer 500 evra imaćete 5 puta veći ROI.

Praćenje ROI-ja vam može pokazati koje su vam email kampanje uspešne i profitabilne, a koje zahtevaju poboljšanja.

Emal metrika #11 Deliverability rate (stopa isporuke)

Ova metrika govori o tome koliko je poruka stiglo u inbox ili neki drugi folder (osim SPAM foldera) primalaca. Pokazuje takođe i efikasnost vašeg email marketinga.

Odnosi se na sve prihvaćene poruke od strane primalaca. Proces isporuke se prema Getresponse-u, oslanja na tri faktora:

 • Provera autentičnosti – da li ste vi pravi pošiljalac?
 • Sadržaj – da li je relevantan i očekivan? Ili je sumnjiv?
 • Reputacija – da li primaoci odgovaraju na vaše email poruke?

Ovi pokazatelji utiču na sliku o vama i na poruke koje šaljete svojim pretplatnicima.

Email metrika #12 Neaktivni pretplatnici

Podatak o pretplatnicima koji su neaktivni je jednako važan kao i za aktivne.

U neaktivne pretplatnike se računaju one osobe koje ostaju na email listi, ali koje ne komuniciraju sa vama i ne otvaraju email poruke.

U vezi sa ovim, najbolje što možete da uradite je da uklonite sa vaše liste, sve one koji nisu otvorili poruke više od 6 meseci. Bez obzira o kom se broju radi, to je najbolje rešenje.

Pozvaću se na primer HubSpot-a koji je iz ovog razloga ukolnio 250.000 ljudi sa svoje email liste.

Evo primera: recimo da imate listu od 8000 ljudi, a 4000 je neaktivno i ne angažuje se u bilo kom smislu. Vi svoj email servis redovno plaćate. Sada se postavlja pitanje: zašto bi plaćali slanje poruka osobama koje ih nikada neće otvoriti?

Vaše poruke nisu otvorene, odjavljene, niti postoje žalbe, ali i dalje postoje. To je kao kuća sa upaljenim svetlima, a u njoj nema nikoga. Ne samo da je ovo razočaravajuće nego i utiče loše na pravu sliku o nekoj email kampanji.

Email metrika #13 Subscriber retention rate

Ovo je podatak o stopi zadražavanja pretplatnika na email listi, a koji ostaju u komunikaciji sa vama.

Da bi je izračunali potrebno je da sve odjave pretplatnika, uključujući i bounce rate, oduzmete od ukupnog broja pretplatnika. Zatim taj broj podelite sa ukupnim brojem pretplatnika:

Subscriber retention rate = Ukupan broj pretplatnika – (odjavljeni pretplatnici – bounce rate) / Ukupan broj pretplatnika *100

Neki od faktora koji mogu uticati na ovu stopu:

 • Veličina publike
 • Vrednost konverzija koje ostvarujete
 • Koliko brzo dolazite do novih pretplatnika, itd.

Sada ste se upoznali sa metrikom koju bi trebalo da pratite kroz vaše email marketing kampanje i u okviru svake sa njenim optimalnim vrednostima.

Ukoliko ti brojevi kod vas zahtevaju poboljšanja, evo na šta bi trebalo prvo da obratite pažnju:

 •  Počnite od tema i da li su one u interesu pretplatnika, relevantne. Tema email-a utiče na stopu otvaranja, klikova, odjavljivanja.
 •  Testirajte vreme slanja email poruka. Ne šaljite rano ujutru, ali testirajte različito doba dana. Prema većini studija, najbolji dani za slanje email-ova (na osnovu open rate-a) su utorak i četvrtak:
 •  Naslov email-a ima veliki uticaj na stopu otvaranja poruka. Fokusirajte se na korist koju će pretplatnik imati od otvaranja email-a i koristite naslove koji bude znatiželju.
 •  Segmentirajte svoje email liste, kako bi bili sigurni da imate ciljanu publiku koja će se maksimalno angažovati.
 •  Proverite da li je vaš poziv na akciju motiviše ljude da kliknu (pročitajte ceo članak, nastavite sa čitanjem i sl.).

Par reči za kraj…

Brojevi i statistika su presudni za svaki posao, jer vam omogućavaju da donosite odluke i preduzimate akcije. Međutim, oni mogu biti samo prazni brojevi, ako vas ne vode prema cilju i ne pomažu vam da ga dostignete.

Prava mera uspeha za email marketing kampanju je da ona pomaže rastu i razvoju vašeg posla.

Kad postavite cilj svoje email kampanje, sve ove metrike će vam pomoći da izmerite uspeh, napravite prilagođavanja i poboljšate performanse.

U slučaju da nisam ranije dovoljno naglasila, email marketing servis koji koristite vam može pomoći oko svega što je važno za email kampanje: od dizajna, rasporeda, testiranja i mnogih funkcija koje preporučujem da koristite.

Neću naglašavati koliko je važno testiranje kao i kod svakog praktičnog vodiča.

Hvala što ste posetili moj blog i pročitali ovaj članak! Verujte da cenim to! Ako vam se svideo i koristio, lajkujte i podelite ga na Facebook-u, Twitter-u. Postavite komentar i napišite koje su vama važne metrike za email marketing.

2 thoughts on “13 važnih metrika za email marketing – praktičan vodič”

 1. Avatar

  Bilo bi odlično da ovaj tekst mogu da sačuvam u PDF formatu, kao priručnik i vodič za dalje aktivnosti. Marina, svaka čast na svemu što radite. Svaka informacija je vredna i validna. Hvala!

  1. Marina

   Dragi Radomire,
   Hvala puno na pohvali, čitanju, a posebno što prepoznajete vrednost u mom radu! Mnogo me raduje što vam moji postovi pomažu i koriste na bilo koji način. Divna motivacija je čuti ovako nešto! Možda vaša ideja o postovima u PDFu zaživi, čim to stavim na listu prioriteta:). Puno uspeha vam želim u svemu što živite i radite!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Sadržaj je zaštićen!